Lederutdanning
i Spania

 


Meny


 

 
 

 

Bedriftsledelse:

Spaniakurset i " Bedriftsledelse" (*) har til sammen ca 200 undervisnings- og veiledningstimer. Kurset er tilpasset behov for fagstoff og tilhørende prosjektoppgave for håndverkere som vil søke om å ta del 1 av mesterprøven som privatist (hjemme i Norge).


Bedriftsledelse omfatter:

  • Organisasjon og ledelse
  • Markedsføringsledelse
  • Økonomistyring og regnskapsforståelse
  • HMS

Tilbakemeldinger fra tidligere kandidater tyder på at tilbudet har vært både lærerikt, nyttig og spennende, tross at kurset krever stor egeninnsats fra den enkelte kandidat (Se Generelt).

Kursprisene for Mesterskolen Spania, Bedriftsledelse dekker all undervisning, veiledning og noen sosiale aktiviteter. Lærebøker, de samme som benyttes ved tilsvarende utdanning i Norge, kommer i tillegg.

Lærere
Vi benytter lærere med årelang erfaring fra tilsvarende bedriftsledelseskurs både i Norge og Spania. De har bred utdannelse og erfaringsbakgrunn for denne oppgaven, og har vekslet på å undervise i Norge og i Spania. (Se Lærere i menyen)

PC-kompetanse:
Bruk av IKT (PC) som verktøy er innarbeidet i hele utdanningen, basert på at kandidatene har egne PC'er og nødvendig programvare ( MS Office).
Det er viktig med grunnleggende kjennskap til bruk av Word, Excel og Powerpoint.

Vi ønsker å avklare de påmeldtes datakompetanse i god tid før oppstart, spesielt Windows  og Microsoft Office. Vi anbefaler egeninnsats / selvstudie og trening før avreise til Spania. Eget datakurs i Spania forutsetter at minimum 7 deltakere melder seg på dette (se kontrakt).

Eksamen
Kurset i 2019 er tilrettelagt som forberedelse for deltakere som ønsker å ta sin mesterprøveeksamen (del1) som privatister i Norge i slutten av mai. Mesterskolen-Spania inviterer i den forbindelse til en to dagers eksamensforberedende repetisjonssamling i Haugesund.


Kontaktinfo:  Mesterskolen-Spania v. Bård Reidar Førre       email: baarreid@online.no          Tlf: 907 38 623