Lederutdanning
i Spania

 


Meny

 

 

 

Lærerne våre

I tillegg til å være rutinerte lærere har de som står for undervisningen i Spania selvsagt praksis fra relevante fagområder, men og bred formidlings- og generell arbeidslivs- og yrkeserfaringbakgrunn. Alle har undervist ved norske lederskoler. Prosjektleder og lærer Bård R. Førre snakker spansk og har eiendom og gode kontakter i Al Faz del Pi.Bård Reidar Førre
Mannen bak ideen om Mesterskolen Spania, og fortløpende primus motor for prosjektet. Bård R Førre er hovedlærer for, BEDRIFTSLEDELSE , og underviser i Økonomistyring og Markedsføringsledelse. Han er utdannet både som ingeniør, økonom, diplomeksportøkonom og pedagog og har yrkesbakgrunn som bedriftsleder, konsulent og kommunal næringsjef. For øvrig er Bård R. Førre næringsdrivende, med rådgiving innen økonomi, strategisk planlegging, utarbeidelse av markedsplaner , bedriftsinterne analyser, markedsundersøkelser , styreverv og bistand ifm bedriftsetablering og organisasjonsutvikling.


Ådne Brathammer
er lærer i Organisasjon og ledelse i del 1, BEDRIFTSLEDELSE (Etablering og Ledelses). Med utdanningsbakgrunn innen juridiske fag, organisasjonspsykologi, ledelse, strategiutvikling og bedriftsetablering er han meget kvalifisert for denne rollen. Han arbeidet opprinnelig som journalist og lærer, men har senere vært kommunikasjonsdirektør innen shipping og mangeårig informasjonssjef i forskjellige deler av Statoil . Nå driver han selvstendig, med kursvirksomhet innen beredskap, krisehåndtering, ledelse, mediehåndtering, HMS, kommunikasjonsspørsmål og presentasjonsteknikk.

Magnus Røken
Ingeniørutdannet og lærer ved yrkesteori / Faglig ledelsesdelen av Mesterutdanningen for byggfagene siden 1988. Omfattende erfaring innen offentlig forvaltning, taksering etc, og driver eget firma med byggteknisk konsulentvirksomhet.


Bjørn Ø. Drabløs
Sivilingeniør og pedagog. Har undervist innen fagbrevutdanning for Tømrere og Faglig ledelse i forbindelse med Mesterbrevutdanning. Er en av sensorene innen byggfagene for Mesterbrev. Sakkyndig innen byggfag for NOKUT, og har mangeårig og bred erfaring innen prosjektledelse i inn og utland.
                                     Kontakt: Mesterskolen-Spania v Bård Reidar Førre         email: baarreid@online.no         Tlf: 907 38 623