Lederutdanning
i Spania

 

 

 


Reisebrev fra andre kull:

 

Rapport fra 2012-kullet


 

Gratulerer med 100% Bestått
Den 20. april 2012 forelå sensuren for Etablering og ledelsesklassen som tok sin eksamen i Spania 22. mars 2012. Alle fikk bestått, enten en B eller en C. Det er den sterkeste karakterrekke noen gang!  Faglig ledelsesdelen av kullet tar sin eksamen 24. mai.

Skolens kommentar til Vinter-2012-kullet:

Vinter 2012 var det 9. året (10. kull) arrangerte vi nok en runde med intensiv-versjonen i Spania. Vi hadde totalt 20 deltakere, 6 på Etablering og ledelse og 14 på Faglig ledelse.

Kullet avsluttet med eksamen for Etablering og ledelse torsdag 22. mars. Samme dag leverte Faglig ledelse sine omfattende prosjektoppgaver.  Eksamen tar de den 24 mai, hjemme i Norge. I mellomtiden vil vi ha en oppfølging av dem, og har og tilbudt eksamensforberedende samling i Haugesund to siste dager før eksamen (kan delta via Lyd / Bilde = Internett).

Fire av deltakerne vinteren 2012 tok dette som en sammenhengende 6 måneders utdanning. Etablering og ledelse på høsten, så juleferie hjemme før Faglig ledelse startet opp umiddelbart over nyttår.

Bård R. Førre. Foreleser Etablering og ledelse og hovedkoordinator.Ådne Bratthammar, Etablering og LedelseGunnar Isdahl. Foreleser Faglig ledelseLærere: fra venstre Bård Reidar Førre og Ådne Brathammer for Etablering og ledelse, samt Gunnar T. Isdahl for Faglig ledelse.

Bård Reidar Førre er hovedansvarlig koordinator og drivkraft bak hele opplegget.Vi noterer fortløpende tilbakemeldinger fra kandidatene, både ris og ros, og jobber nå med å legge til rette for senere kull.

Alle studentene har skrevet sine evalueringsrapporter. I all hovedsak viser disse at:

  1. Mange opplever at spesielt første modul i mesterutdanningen, Etablering og ledelse, er krevende for dem. Dette skyldes vel først og fremst at pensumet, med regnskaps- og økonomiforståelse, markedsføring, HMS og ledelse, avviker fra det de har vært borti tidligere.
  2. Alle studentene understreker at Spania-løsningen var en effektiv måte å ha skole på. Flere vektlegger hvor godt systemet med todelte dager fungerte. Hjemmearbeid formiddag, så en "siesta" før det var samling for undervisning på ettermiddagene.
  3. Mange vektlegger at det var intensivt, tildels krevende, men samtidig konkluderer de med at for dem hadde dette vært rette måten å ta denne utdanningen på.
  4. Flere hadde med familie, og kullet ser ut til å ha hatt et godt sosialt felleskap som og inkluderte barna.
  5. En familie hadde med barn i skolepliktig alder som gikk på den norske skolen.
  6. Lærerne gis særdeles gode tilbakemeldinger.
  7. Ellers kom noen praktiske kommentarer og tips som vi tar opp til evaluering og vurdering i.f.m. senere kull, bla. ønske om IT-opplæring.

Leilighetene vi vanligvis formidler er i moderne, men kan nok avvike fra norsk standard på enkelte områder, tross at de fleste er norskeide ( f.eks. Villa Romantica og Al Faz del Sol ).
Ujevn Internet-kvalitet ser ut til å være normalen i Spania. Internet må leies i boligene, mens tilgang er endel av tilbudet når man er på skolen. Leilighetene inneholder ikke skrivere.

En del av håndverkerne som vil ta Mesterbrev har Lese / Skrivevansker e.l. Dette er en utfordring for den enkelte og tas på alvor av skolen. Lærerne merker seg raskt disse, og spesiellt i Spania har vi mulighet for å gi ekstra støtte når vi ser behovet, med tilpasset veiledning for den enkelte.

Eksamensreglementet åpner for ekstratid for de som har slike problemer (Send dokumentert søknad til skolen).


 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: Mesterskolen-Spania v. Karmsund Maskin AS   email: baarreid@online.no   Telefon: 907 38 623   Dette er:www.mesterspania.no